SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"BUDOWLANI" W PŁOCKU


Aleja Armii Krajowej 16, 09-410 Płock
tel./fax 24 266 66 06,
tel. 24 366 66 06

Organy Spółdzielni

Rada Nadzorcza [Kadencja trwa od 2022-2025]

  1. Jacek Giżyński- Członek Rady Nadzorczej
  2. Ewa Listkowska – Członek Rady Nadzorczej
  3. Marek Olszewski – Członek Rady Nadzorczej
  4. Anna Borkowska- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  5. Andrzej Matuszewski -Członek Rady Nadzorczej
  6. Józef Krawczyk – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
  7. Andrzej Zarębski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pełniący obowiązki Zarządu:

Marek Olszewski

Copyright 2022 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W PŁOCKU

Skip to content