´╗┐
Godziny pracy:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek-piątek: 8:00-16:00
tel./fax (0-24) 266-66-06
tel. (0-24) 366-66-06
więcej
« powrót
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Data publikacji: 2022-06-02, 09:48:00
Walne Zgromadzenie SM "Budowlani" w Płocku w 2022 roku.

 

 

P┼éock, dnia  05 wrze┼Ťnia 2022 r.

       

Z A W I A D O M I E N I E

Zarz─ůd Spó┼édzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w P┼éocku, dzia┼éaj─ůc na podstawie § 57 ust. 1 Statutu, zawiadamia, ┼╝e:

 

Walne Zgromadzenie odb─Ödzie si─Ö w dniu 26 wrze┼Ťnia 2022 r. (poniedzia┼éek) o godz. 1700 w Zespole Szkó┼é nr 5 w P┼éocku przy ul. Kutrzeby (dawne Gimnazjum nr 8 ) na os. Podolszyce P┼én. (sala sto┼éówki) – wej┼Ťcie od ul. Ofiar Katynia.

 

Porz─ůdek obrad Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków Spó┼édzielni Mieszkaniowe

„Budowlani” w P┼éocku w  2022 roku.

1.    Otwarcie Zebrania, odczytanie listy udzielonych pe┼énomocnictw  i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Spó┼édzielni.

2.    Wybór Komisji:

         - Mandatowo-Skrutacyjnej,

         - Wyborczej,

         - Uchwa┼é i Wniosków.

      3.    Sprawozdanie nr 1/2022 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawid┼éowo┼Ťci zwo┼éania Walnego   
           Zgromadzenia oraz zdolno┼Ťci do podejmowania uchwa┼é,

4.    Przedstawienie sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci Rady Nadzorczej w 2019, 2020 i 2021 r, projekt uchwa┼éy w sprawie jego zatwierdzenia (uchwa┼éa nr 1/2022 ) i jej g┼éosowanie,

5.    Wybór cz┼éonków Rady Nadzorczej na kadencj─Ö 2022-2025 – cz─Ö┼Ť─ç I, „Zg┼éaszanie cz┼éonków Spó┼édzielni - kandydatów do Rady Nadzorczej i ich prezentacja”.

6.    Przedstawienie sprawozdania Zarz─ůdu z realizacji uchwa┼é i wniosków Walnego Zgromadzenia w dniu 24.06.2019 r, projektu uchwa┼éy w sprawie jego zatwierdzenia (uchwa┼éa nr 2/2022) i jej g┼éosowanie,

7.    Przedstawienie informacji Zarz─ůdu o realizacji wniosków z lustracji ogólnej Spó┼édzielni za lata 2015- 2017

8.    Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie og┼éoszenia listy kandydatów na cz┼éonków Rady Nadzorczej kadencji 2022 – 2025 r.

9.    Wybory Rady Nadzorczej- cz─Ö┼Ť─ç II „Pobranie od Komisji Wyborczej kart do g┼éosowania, oddanie g┼éosów”.

10.  Przedstawienie wniosków polustracyjnych Krajowej Rady Spó┼édzielczej opracowanej na podstawie ustale┼ä lustracji pe┼énej dzia┼éalno┼Ťci Spó┼édzielni za okres 01.01.2018 do 31.12.2020 r., projektu uchwa┼éy w sprawie jej zatwierdzenia (uchwa┼éa nr 3/2022 ) i jej g┼éosowanie,

11.  Sprawozdanie nr 2/2022 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie og┼éoszenia wyników wyborów do Rady Nadzorczej kadencji 2022-2025 r.

12.  Przedstawienie sprawozdania finansowego z dzia┼éalno┼Ťci Spó┼édzielni w 2019 r., bilansu,  rachunku zysków i strat oraz Uchwa┼éy nr 7/2020 Rady Nadzorczej z dnia 17.08.2020 r. odno┼Ťnie rzetelno┼Ťci i prawid┼éowo┼Ťci ich sporz─ůdzenia.

13.  Przedstawienie sprawozdania Zarz─ůdu z dzia┼éalno┼Ťci Spó┼édzielni w 2019 r.

14.  Przedstawienie projektów uchwa┼é w sprawie:

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. (uchwa┼éa nr 4/2022) i jej

głosowanie,

b)    podzia┼éu nadwy┼╝ki bilansowej za 2019 r. (uchwa┼éa nr 5/2022) i jej g┼éosowanie,

c)    zatwierdzenia sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci Spó┼édzielni w 2019  r., (uchwa┼éa nr 6/2022) i jej g┼éosowanie

15.  Przedstawienie sprawozdania finansowego z dzia┼éalno┼Ťci Spó┼édzielni w 2020 r., bilansu, rachunku zysków i strat oraz przedstawienie oraz Uchwa┼éy nr 3/2021 Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2021 r. odno┼Ťnie rzetelno┼Ťci i prawid┼éowo┼Ťci ich sporz─ůdzenia

16.  Przedstawienie sprawozdania Zarz─ůdu z dzia┼éalno┼Ťci Spó┼édzielni w 2020 r.

17.   Przedstawienie projektów uchwa┼é w sprawie :

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. (uchwa┼éa nr 7/2022) i jej   

                       g┼éosowanie,

b)    podzia┼éu nadwy┼╝ki bilansowej za 2020 r. ( uchwa┼éa nr 8/2022) i jej g┼éosowanie

c)    zatwierdzenia sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci Spó┼édzielni w 2020  r., (uchwa┼éa nr 9/2022) i jej g┼éosowanie,

18.  Przedstawienie sprawozdania finansowego z dzia┼éalno┼Ťci Spó┼édzielni w 2021 r., bilansu, rachunku zysków i strat oraz Uchwa┼éy nr 12/2022 Rady Nadzorczej z dnia 23.05.2022 r. wraz z opini─ů Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w sprawie prawid┼éowo┼Ťci sporz─ůdzenia tego sprawozdania.

19.  Przedstawienie sprawozdania Zarz─ůdu z dzia┼éalno┼Ťci Spó┼édzielni w 2020 r.

20.  Przedstawienie projektów uchwa┼é w sprawie :

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. (uchwa┼éa nr 10/2022) i jej g┼éosowanie,

b)    podzia┼éu nadwy┼╝ki bilansowej za 2021 r. (uchwa┼éa nr 11/2022)i jej g┼éosowanie

c)    zatwierdzenia sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci Spó┼édzielni w 2021  r., (uchwa┼éa nr 12/2022) i jej g┼éosowanie,

21   Przedstawienie projektu uchwa┼éy w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz─ůdu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. (uchwa┼éa  nr 13/2022 )  i jej g┼éosowanie.

22   Przedstawienie projektu uchwa┼éy w sprawie oznaczenia najwy┼╝szej sumy zobowi─ůza┼ä jakie Spó┼édzielnia mo┼╝e zaci─ůgn─ů─ç (uchwa┼éa nr 14/2022 ) i jej g┼éosowanie.

23   Przedstawienie projektu uchwa┼éy w sprawie upowa┼╝nienia Zarz─ůdu do zaci─ůgania kredytów  (uchwa┼éa nr 15/2022) i jej g┼éosowanie,

24   Przedstawienie kierunków dzia┼éalno┼Ťci Spó┼édzielni na 2022 rok, projekt uchwa┼éy w sprawie ich zatwierdzenia (uchwa┼éa nr 16 /2022) i jej g┼éosowanie.

25   Przedstawienie projektu uchwa┼éy w sprawie zbycia prawa w┼éasno┼Ťci nieruchomo┼Ťci oznaczonej numerem ewidencyjnym 1774 o powierzchni 0,8557 ha, po┼éo┼╝onej w P┼éocku, obr─Öb 14 „Góry” (uchwa┼éa  nr 17/2022 )  i jej g┼éosowanie.

26   Zg┼éaszanie przez cz┼éonków do Komisji Uchwa┼é i Wniosków, wniosków dotycz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci Spó┼édzielni.

27   Sprawozdanie nr 3/2022 Komisji Uchwa┼é i Wniosków o przyj─Ötych wnioskach.

28   Zako┼äczenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

            Wybory cz┼éonków do Rady Nadzorczej odb─Öd─ů si─Ö zgodnie z procedur─ů okre┼Ťlon─ů w § 64-§ 66a Statutu SM „Budowlani” w P┼éocku.

 

Prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie z dokumentem to┼╝samo┼Ťci, niezb─Ödnym przy podpisywaniu listy obecno┼Ťci, poprzedzaj─ůcym wydanie mandatu do udzia┼éu cz┼éonka Spó┼édzielni / jego pe┼énomocnika / w g┼éosowaniu spraw obj─Ötych porz─ůdkiem obrad .

 

 Jednocze┼Ťnie informujemy, ┼╝e

 

- zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spó┼édzielniach mieszkaniowych

Sprawozdania i uchwa┼éy, dotycz─ůce spraw obj─Ötych porz─ůdkiem obrad oraz Protokó┼é z lustracji pe┼énej Spó┼édzielni za okres od 01.01.2018 do 31.12.2020 r. z jej podsumowaniem i wnioskami ko┼äcowymi przedstawionymi przez Krajow─ů Rad─Ö Spó┼édzielcz─ů w Warszawie b─Öd─ů wy┼éo┼╝one do wgl─ůdu cz┼éonków Spó┼édzielni w siedzibie Spó┼édzielni od dnia 09.09.2022 r. - pokój nr 1 - w godzinach 9:00- 15:00,

 

- Cz┼éonkom s┼éu┼╝y prawo zg┼éaszania projektów uchwa┼é i ┼╝─ůdania zamieszczenia oznaczonych spraw w porz─ůdku obrad oraz zg┼éaszania poprawek do projektów uchwa┼é Walnego Zgromadzenia w terminach i trybie okre┼Ťlonych w art. 83 ust. 11 i 12 ustawy o spó┼édzielniach mieszkaniowych.

 

Walne Zebranie Cz┼éonków Spó┼édzielni odb─Ödzie si─Ö przy zachowaniu rygoru sanitarnego  obowi─ůzuj─ůcego w dniu 26 wrze┼Ťnia 2022 r.