´╗┐
Godziny pracy:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek-piątek: 8:00-16:00
tel./fax (0-24) 266-66-06
tel. (0-24) 366-66-06
więcej
« powrót
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SM
Data publikacji: 2018-06-03, 14:44:47
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SM "Budowlani" w Płocku w dniu 24 czerwca 2019 r.

L.dz. 647/2019                                                                                  

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z  art. 8 ³ ust. 2 ustawy o spó┼édzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z pó┼║n. zm.) oraz § 57 ust. 1 Statutu Spó┼édzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w P┼éocku Zarz─ůd zwo┼éuje  Walne Zgromadzenie, na które zaprasza wszystkich Cz┼éonków Spó┼édzielni.

 

Walne Zgromadzenie odb─Ödzie si─Ö w dniu 24.06.2019 r. o godz. 1700 w

Zespole Szkó┼é nr 5 w P┼éocku przy ul. Kutrzeby (dawne Gimnazjum nr 8 ) na os.

Podolszyce P┼én. (sala sto┼éówki) – wej┼Ťcie od ul. Ofiar Katynia.

 

Porz─ůdek obrad Walnego Zgromadzenia

 

   1.       Otwarcie Zgromadzenia i wybór jego Prezydium.

   2.       Wybór Komisji:

-            Mandatowo-Skrutacyjnej,

-            Uchwa┼é i Wniosków.

   3.       Sprawozdanie nr 1/2019 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie: prawid┼éowo┼Ťci zwo┼éania Walnego Zgromadzenia, odczytanie listy pe┼énomocnictw oraz stwierdzenie prawomocno┼Ťci podejmowanych uchwa┼é,

   4.       Przedstawienie sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci Rady Nadzorczej w 2018 r., projekt uchwa┼éy w sprawie jego zatwierdzenia (uchwa┼éa nr 1/2019 ) i jej g┼éosowanie,

   5.       Przedstawienie sprawozdania Zarz─ůdu z realizacji uchwa┼é i wniosków Walnego Zgromadzenia w dniu 11.06.2018r, projektu uchwa┼éy w sprawie jego zatwierdzenia (uchwa┼éa nr 2/2019) i jej g┼éosowanie,

   6.       Przedstawienie informacji Zarz─ůdu o realizacji wniosków z lustracji ogólnej Spó┼édzielni za lata 2011- 2014,

   7.       Przedstawienie przez Rad─Ö Nadzorcz─ů wniosków ko┼äcowych Krajowej Rady Spó┼édzielczej z przeprowadzonej w 2018 r. lustracji pe┼énej dzia┼éalno┼Ťci Spó┼édzielni za okres od poprzedniej lustracji tj. za lata 2015,2016 i 2017, projektu uchwa┼éy w sprawie ich przyj─Öcia (uchwa┼éa nr 3/2019) i jej  g┼éosowanie,

   8.       Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r., bilansu,  rachunku zysków i strat oraz przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej i Uchwa┼éy nr 8/2019 Rady Nadzorczej odno┼Ťnie rzetelno┼Ťci i prawid┼éowo┼Ťci ich sporz─ůdzenia,

   9.       Przedstawienie projektów uchwa┼é w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. (uchwa┼éa nr 4/2019) i jej    

    g┼éosowanie,

          b) zatwierdzenia wyniku finansowego Spó┼édzielni za 2018 r i podzia┼éu nadwy┼╝ki (uchwa┼éa nr  5/2019) i jej             g┼éosowanie,

   9.   Przedstawienie sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci Zarz─ůdu w 2018 r., projektu uchwa┼éy w sprawie 

         jego zatwierdzenia oraz udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz─ůdu (uchwa┼éa  nr 6/2019)  i     

         jej g┼éosowanie.

 10.   Przedstawienie projektu uchwa┼éy w sprawie oznaczenia najwy┼╝szej sumy zobowi─ůza┼ä jakie

         Spó┼édzielnia mo┼╝e zaci─ůgn─ů─ç (uchwa┼éa nr 7/2019) i jej g┼éosowanie,

 11.  Przedstawienie projektu uchwa┼éy w sprawie upowa┼╝nienia Zarz─ůdu do zaci─ůgania kredytów  

         (uchwa┼éa nr 8/2019) i jej g┼éosowanie,

 12.  Przedstawienie kierunków dzia┼éalno┼Ťci Spó┼édzielni na 2019 rok i projektu uchwa┼éy w sprawie  

         ich zatwierdzenia (uchwa┼éa nr 9/2019) i jej g┼éosowanie.

  13.  Zako┼äczenie zg┼éaszania wniosków do Komisji Uchwa┼é i Wniosków.

  14.  Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwa┼é i Wniosków.

  15.  Zako┼äczenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

           

 

Prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie z dokumentem to┼╝samo┼Ťci, niezb─Ödnym przy podpisywaniu listy obecno┼Ťci, poprzedzaj─ůcym wydanie mandatu do udzia┼éu  cz┼éonka Spó┼édzielni / jego pe┼énomocnika / w g┼éosowaniu spraw obj─Ötych porz─ůdkiem obrad .

 

           

            Jednocze┼Ťnie informujemy, ┼╝e zgodnie z:

 

- art. 83 ust. 6 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spó┼édzielniach mieszkaniowych/z pó┼║niejszymi zmianami/

·         sprawozdania, które b─Öd─ů przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz Protokó┼é z lustracji pe┼énej Spó┼édzielni za okres od 01.01.2015 do 31.12.2017 z jej podsumowaniem i wnioskami ko┼äcowymi przedstawionymi przez Krajow─ů Rad─Ö Spó┼édzielcz─ů w Warszawie b─Öd─ů wy┼éo┼╝one do wgl─ůdu cz┼éonków Spó┼édzielni w siedzibie Spó┼édzielni od dnia 03.06.2019 r. - pokój nr 1 - w godzinach 9:00- 15:00,

·         projekty uchwa┼é dotycz─ůce spraw obj─Ötych porz─ůdkiem obrad b─Öd─ů wy┼éo┼╝one do wgl─ůdu cz┼éonków w siedzibie Spó┼édzielni przy ul. Armii Krajowej 16 od dnia 10.06.2019 r. – pokój nr 1 - w godzinach 9:00-15:00,

 

- Cz┼éonkom s┼éu┼╝y prawo zg┼éaszania projektów uchwa┼é i ┼╝─ůdania zamieszczenia oznaczonych spraw w porz─ůdku obrad oraz zg┼éaszania poprawek do projektów uchwa┼é Walnego Zgromadzenia w terminach i trybie okre┼Ťlonych w art. 83 ust. 11 i 12 ustawy o spó┼édzielniach mieszkaniowych.

 

 

 

ZARZ─äD SM "BUDOWLANI"

 

 

 


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 

pliki/file/WZ%202019/Zawiadomienie%20o%20WZ%20w%202019%20r_.pdf 

 


Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI w Płocku | Wykonanie: Plocman