´╗┐
Godziny pracy:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek-piątek: 8:00-16:00
tel./fax (0-24) 266-66-06
tel. (0-24) 366-66-06
więcej
« powrót
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rad Remontowych, Karta Zgloszenia Kandydata do Rady Remontowej
Data publikacji: 2018-11-26, 13:33:00
Zgłaszanie kandydatów do Rad Remontowych

 

                                                                                                   

Og┼éoszenie o naborze kandydatów do Rad Remontowych
Karta zgłoszenia Kandydata do Rady Remontowej

 

Przesy┼éaj─ůc swoj─ů kart─Ö zg┼éoszeniow─ů na kandydata, osoby zainteresowane naborem do Rad Remontowych Nieruchomo┼Ťci Spó┼édzielni wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na przetwarzanie ich danych osobowych w tym┼╝e celu.


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO informujemy, ┼╝e:

 

1.Administratorem Pani/a danych osobowych jest Spó┼édzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z siedzib─ů w P┼éocku, ul. Armii Krajowej 16,e-mail: budowlani@budowlaniplock.pl.

2. Podane przez kandydata dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Remontowych Nieruchomo┼Ťci Spó┼édzielni Mieszkaniowej “Budowlani” w P┼éocku.

3. Kandydaci posiadaj─ů prawo wgl─ůdu do tre┼Ťci swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w ka┼╝dym momencie, za┼Ť podanie danych jest dobrowolne.

4. Dane osób, które b─Öd─ů wy┼éonione do Rad Remontowych Nieruchomo┼Ťci b─Öd─ů udost─Öpnione mieszka┼äcom na klatkach schodowych nieruchomo┼Ťci, do której kandyduj─ů, dane mog─ů by─ç  równie┼╝ udost─Öpniane innym podmiotom w celu prawid┼éowej realizacji zada┼ä Rad Remontowych okre┼Ťlonych w  Statucie SM „Budowlani” w P┼éocku.

5. Dane przechowujemy do ko┼äca okresu przedawnienia potencjalnych roszcze┼ä. W celu rozliczalno┼Ťci tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotycz─ůcych przetwarzania danych osobowych b─Ödziemy przechowywa─ç dane przez okres, w którym Spó┼édzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w P┼éocku zobowi─ůzana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawieraj─ůcych dla udokumentowania spe┼énienia wymaga┼ä prawnych i umo┼╝liwienia kontroli ich spe┼énienia przez organy publiczne.

6. Osobie, której dane dotycz─ů przys┼éuguje prawo dost─Öpu do swoich danych osobowych, ┼╝─ůdania ich sprostowania lub usuni─Öcia. Wniesienie ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych jest równoznaczne z rezygnacj─ů z udzia┼éu w procesie kandydowania do Rad remontowych Nieruchomo┼Ťci SM “Budowlani” w P┼éocku.

7. Ponadto przys┼éuguje jej prawo do ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania w przypadkach okre┼Ťlonych w art. 18 RODO.

8. Osobie, której dane dotycz─ů przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

9.Podanie danych zawartych w niniejszym zg┼éoszeniu nie jest obowi─ůzkowe, jednak jest warunkiem umo┼╝liwiaj─ůcym kandydowania na cz┼éonka do Rad Remontowych Nieruchomo┼Ťci Spó┼édzielni.

 

Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI w Płocku | Wykonanie: Plocman