Godziny pracy:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek-piątek: 8:00-16:00
tel./fax (0-24) 266-66-06
tel. (0-24) 366-66-06
więcej
« powrót
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Data publikacji: 2018-05-29, 10:21:08
Przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy mieszkaniowych na fabrycznie nowe wodomierze mieszkaniowe z modułami radiowymi, posiadające ważną cechę legalizacji wraz z odczytem wskazań wodomierzy za pośrednictwem modułu radiowego
w budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w PÅ‚ocku


 

 

 

 

SpóÅ‚dzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”

 z siedzibÄ… w PÅ‚ocku, ul. Armii Krajowej 16,    

    tel. 24/266 65 65, fax 24/266 66 06

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na

 
WymianÄ™ wodomierzy mieszkaniowych na fabrycznie nowe wodomierze mieszkaniowe z moduÅ‚ami radiowymi, posiadajÄ…ce ważnÄ… cechÄ™ legalizacji  wraz z odczytem wskazaÅ„ wodomierzy za poÅ›rednictwem moduÅ‚u radiowego
w budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w PÅ‚ocku

 

Wadium  -  2500,00 zÅ‚

 

Termin realizacji zamówienia  - 28.09.2018r.

 

Wszelkie dane niezbÄ™dne do prawidÅ‚owego przygotowania oferty bÄ™dÄ… wynikać  z „Zasad Udzielenia Zamówienia”, które zainteresowani mogÄ… odebrać w siedzibie SpóÅ‚dzielni przy ul. Armii Krajowej 16, pokój nr 4  -

od pon. do piątku w godz. 9.00-15.30 (materiały bezpłatne).

 

Termin skÅ‚adania ofert upÅ‚ywa  dnia 20.07.2018r. o godz. 11.00.

 

Otwarcie ofert nastÄ…pi w dniu 20.07.2018r. o godz. 11.30  w siedzibie SpóÅ‚dzielni.

W przetargu mogÄ… wziąć udziaÅ‚ oferenci,  którzy speÅ‚niajÄ… warunki okreÅ›lone

w „Zasadach Udzielenia Zamówienia”.

 

Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI w Płocku | Wykonanie: Plocman