´╗┐
Godziny pracy:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek-piątek: 8:00-16:00
tel./fax (0-24) 266-66-06
tel. (0-24) 366-66-06
więcej
« powrót
Klauzula informacyjna RODO dla kontrahent├│w
Data publikacji: 2018-05-29, 10:21:08
Klauzula informacyjna RODO dla kontrahent├│w


Informacje o przetwarzaniu danych (dla kontrahentów)

 

            Na podstawie art. 13 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, ┼╝e:

 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Spó┼édzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z siedzib─ů w P┼éocku, ul. Armii Krajowej 16, e-mail: budowlani@budowlaniplock.pl.
 2. Wyznaczyli┼Ťmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mo┼╝esz si─Ö skontaktowa─ç w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 24 266 66 06 wew.46 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Dane b─Öd─ů przetwarzane w celu wykonywania zawartej umowy, w tym równie┼╝ w celu wykonania obowi─ůzków wynikaj─ůcych z przepisów prawa, w szczególno┼Ťci podatkowych i rachunkowych i archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 lit. b, c, f rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej zwane RODO.Przetwarzamy Pani/a dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spó┼édzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w P┼éocku, którym jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 4. Odbiorcami danych mog─ů by─ç podmioty, którym nale┼╝y udost─Öpni─ç dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie s─ů przekazywane do pa┼ästwa trzeciego lub organizacji mi─Ödzynarodowej.
 6. Pani/a dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres trwania umowya tak┼╝e do czasu dochodzenia roszcze┼ä, wykonywania obowi─ůzków wynikaj─ůcych z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego.
 7. W celu rozliczalno┼Ťci tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotycz─ůcych przetwarzania danych osobowych b─Ödziemy przechowywa─ç dane przez okres, w którym Spó┼édzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w P┼éocku zobowi─ůzana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawieraj─ůcych dla udokumentowania spe┼énienia wymaga┼ä prawnych i umo┼╝liwienia kontroli ich spe┼énienia przez organy publiczne.
 8. Ma Pan/i prawo dost─Öpu do swoich danych osobowych oraz utrzymaniach kopii, ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyra┼╝enia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  z prawa cofni─Öcia zgody nie ma wp┼éywu na przetwarzanie, które mia┼éo miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Ma Pan/i tak┼╝e prawo do przenoszenia danych w przypadku je┼╝eli do przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany dosz┼éo na podstawie wyra┼╝onej zgody lub na podstawie umowy.
 11. Zakres ka┼╝dego z powy┼╝szych uprawnie┼ä oraz sytuacje, w których Pani/Pan mo┼╝e z nich skorzysta─ç, s─ů okre┼Ťlone przepisami prawa. Mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z niektórych z ww. uprawnie┼ä mo┼╝e by─ç uzale┼╝niona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy. Je┼╝eli Pan/i nie poda danych, Spó┼édzielnia mo┼╝e odmówi─ç zawarcia umowy (z uwagi na brak wystarczaj─ůcych informacji do jej prawid┼éowej realizacji).
 13. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

 

 

 

Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI w Płocku | Wykonanie: Plocman